Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2013

Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram Cię z kawałków, naturalnie jeżeli jeszcze coś z Ciebie zostanie.
— Stephen King
Reposted frommyzone myzone vianataliana nataliana
8185 7740 390
Reposted fromwelovekate welovekate vianataliana nataliana
1161 1c37 390
Reposted fromlabellavita labellavita vianataliana nataliana
4199 58b3 390
9341 91a3 390
Reposted fromanybodyshit anybodyshit vianataliana nataliana
Raz w życiu rzucić wszystko!
Reposted fromtake-care take-care vianataliana nataliana
6689 0afa 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianataliana nataliana

June 18 2013

1661 9ac5 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianataliana nataliana
5282 e47f 390
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamy-life my-life
– A wiesz,  dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viaRecklessKid RecklessKid
Kobieta kocha tylko raz w życiu, rozumiesz?
— Honoriusz Balzac, "Ojciec Goriot".
0735 7715 390
5447 80b8 390
you are right, Severus!
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viafearoflove fearoflove
Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją.   
— Hell, Lolita Pille
Reposted frommissbrodka missbrodka vianataliana nataliana

May 16 2013

5719 c264 390
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
5995 7908 390
Reposted fromrol rol viasrcemoje srcemoje
9213 97e5 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasense sense
9173 d018 390
Reposted fromretaliate retaliate viam-jak-magia m-jak-magia
6810 7ab9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl